Elektrické otvárače pre požiarne odvetrávanie CHÚC, ZOTSH

    Chránená úniková cesta ( CHÚC ) je úniková cesta, ktorá vedie k východu z objektu na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. Musí byť odvetraná prirodzeným alebo umelým vetraním a k tomuto nám práve slúžia elektrické pohony, v súčinnosti s riadiacimi jednotkami, požiarnymi vypínačmi a dymovými čidlami.

    Zariadenia na odve­trávanie tepla a splodín pri horení ( ZOTSH ) sú navrhované ako dôležitá súčasť preventívnej pro­tipožiarnej ochrany. Ak vznikne požiar, slúži na odsávanie dymu a rýchle odvádzanie splodín vzniknutých pri horení. Súčasťou tohto zariadenia sú tiež elektrické pohony, ktoré v spolupráci s riadiacimi jednotkami, požiarnymi vypínačmi a dymovými čidlami zabezpečia bezpečný odvod dymu a splodín pri horení.  Až tri zo štyroch prípadov úmrtia pri požiari má na svedomí udusenie alebo otrava jedovatými splodinami!

zariadenie ZOTSH s elektrickými otváračmi
Zariadenie ZOTSH s elektrickými otváračmi

    Naše zariadenia môžu pracovať buď autonómne alebo v súčinnosti s EPS, majú nízke napätie 24V a samostatný zdroj el. energie, ktorý pracuje automaticky pri výpadku prúdu v objektoch. Všetku činnosť ovláda riadiaca výkonná ústredňa na základe referenčných členov ( požiarne vypínače, čidla, meteo senzory ), pričom elektrické otvárače rôznych typov  sa dajú členiť do viacerých skupín ( zón ).

ZOTSH s elektrickým otváraním
Svetlík s elektrickým otváraním

Elektrické otvárače delíme podľa konštrukcie na:

  1. Lineárne pohony hriadeľové
  2. Lineárne pohony hrebeňové
  3. Reťazové elektrootvárače
  4. Elektrické ramenové otvárače
príklady použitia požiarneho odvetrania
príklady použitia požiarneho odvetrania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *