POŽIARNE ODVETRANIE

Chránená úniková cesta ( CHÚC ) je úniková cesta, ktorá vedie k východu z objektu na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. Musí byť odvetraná prirodzeným alebo umelým vetraním a k tomuto nám práve slúžia elektrické pohony, v súčinnosti s riadiacimi jednotkami, požiarnymi vypínačmi a dymovými čidlami.

    Zariadenia na odve­trávanie tepla a splodín pri horení ( ZOTSH ) sú navrhované ako dôležitá súčasť preventívnej pro­tipožiarnej ochrany. Ak vznikne požiar, slúži na odsávanie dymu a rýchle odvádzanie splodín vzniknutých pri horení. Súčasťou tohto zariadenia sú tiež elektrické pohony, ktoré v spolupráci s riadiacimi jednotkami, požiarnymi vypínačmi a dymovými čidlami zabezpečia bezpečný odvod dymu a splodín pri horení.  Až tri zo štyroch prípadov úmrtia pri požiari má na svedomí udusenie alebo otrava jedovatými splodinami!

príklady použitia požiarneho odvetrania
príklady použitia požiarneho odvetrania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *